ZDYNIA 2016 – Czas zatrzymany.


Na zaproszenie  Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa z Radomska brałam udział w plenerze fotograficznym w Zdyni. Efektem pleneru była wystawa uczestników otworzona w Radomsku 4 listopada.

Wspaniały weekend z ludźmi z pasją fotograficzną zapisany obrazami.

Drop a comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!