Close

Wszechnica Biebrzańska

Biebrza to moje ulubione miejsce na ziemi. Tu poznawałam tajniki biologii podczas moich studiów. W ciągu każdego roku nauki około 2 miesiące spędzałam właśnie na biebrzańskich bagnach. Dziś z wielką przyjemnością wybrałam się na spacer organizowany przez Park Biebrzański. Grupa pasjonatów przyrody zawsze znajdzie wspólne tematy do obgadania.

Spacer odbywał się wzgórzami Michaiła Skobielewa. Wędrowaliśmy wytyczonym szlakiem zaglądając do kolejnych bunkrów, świadków zaprzeszłej historii. Rozmawialiśmy o tym co na ziemi i pod nią. Było o siłach nadprzyrodzonych, energii drzew, kościołów i kamieni.

Michaił Dmitriewicz Skobielew, żyjący w latach 1843-1882, był utalentowanym generałem, dowódcą. Stosował nowoczesne metody walki i sztuki operacyjnej. Był bardzo popularny wśród żołnierzy i oficerów. Tyle na jego temat można znaleść w internecie.  Na zdjęciu prezentuję się w generalskim mundurze, z sumiastymi wąsami mężczyzna dużo starzej wyglądający niż swoje 39 lat. Dodatkowo możemy przeczytać listę walk w jakich brał udział i jakimi odznaczeniami został uhonorowany.

Fortyfikacje w Osowcu powstały już po śmierci generała. W 1882 roku powstają pierwsze umocnienia Fortu I Twierdzy Osowiec.  On też sam nigdy nie uczestniczył w walkach gdzieś w okolicy. Dlaczego jego imieniem nazwano wzgórze? Może zbieżna data budowy i śmierci? Muszę chyba dopytać na następnej Wszechnicy u źródła.

Kolejna 52 Wszechnica Biebrzańska  odbędzie się w dniach 5-6 grudzień 2015. Polecam serdecznie.